ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕτΕ Ε' ΕΚΔ. ΙΑΝ.2012ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ιανουάριος 2012


Το σχέδιο αυτό αποτελεί προϊόν συγκερασμού πολλών τεκμηριωμένων προτάσεων και είναι αποτέλεσμα των πολυετών ερευνών μας.

Βασική προϋπόθεση της επιτυχίας του κάτωθι αναλυόμενου σχεδίου είναι η τήρηση των βασικών αρχών του, που πέραν των άλλων ως στόχος προέχει η συνένωση και η συμφιλίωση όλων των Ελλήνων προκειμένου να επιβιώσουν στο δυσμενές διεθνές περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης.

Η πρόταση αυτή αποτελεί μια ευρεία βάση όπου μπορεί να εμπλουτιστεί κατάλληλα ώστε να ξεκινήσει η οικονομική αναγέννηση του Ελλαδικού Ελληνισμού. Θεωρούμε ως αναγκαία την πανστρατιά όλων των επιστημόνων, τεχνικών, οικονομολόγων και πρωτίστως όσων έχουν επιτύχει έμπρακτα και όχι θεωρητικά στην οργάνωση και στην διοίκηση των επιχειρήσεων της πραγματικής οικονομίας. Η περίληψη που ακολουθεί αποτελεί ένα μικρό μόνο δείγμα του συνολικού σχεδίου μας.

Η προσπάθειά μας αυτή καλείται να ολοκληρωθεί με συνέπεια χωρίς κομπασμούς και χωρίς κομματικές παρωπίδες. Έχουμε περάσει το χείλος του γκρεμού και έχει αρχίσει η "κάθετη πτώση". Δεν δικαιολογείται άλλη καθυστέρηση και είναι αυτονόητο ότι όποιοι αντιστρατευτούν καθ’ οιανδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε επί της ουσίας συναφές σχέδιο οικονομικής αναπτύξεως, ότι ενεργούν εσκεμμένα εις βάρος του Ελληνικού λαού. Σε άλλες εποχές οι Έλληνες με απόφαση του Δήμου θα τούς εξοστράκιζαν απευλάνοντάς τους εκτός χώρας με παράλληλη στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Αυτά θα συνέβαιναν στην καλύτερη περίπτωση βέβαια διότι η ιστορία έχει καταγράψει και πολύ χειρότερες αποφάσεις της εκκλησίας του Δήμου για αυτούς που εμπόδιζαν το κοινό συμφέρον με παρόμοια δεδομένα με αυτά της σημερινής "ελεύθερης πτώσης" που όπως είπαμε έχει αρχίσει.

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρούμε ότι με την έναρξη όλου του εγχειρήματος που συνοπτικά παρατίθεται κατωτέρω θα αλλάξει το κλίμα των διεθνών αγορών διότι θα φανεί άμεσα και εντός ενός μηνός η δυνατότητα της πραγματικής οικονομίας της Ελλάδος. Κάτι το οποίο θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο και στην οικονομία του τραπεζικού συστήματος και την χρηματιστηριακή επιχειρηματικότητα.

Ακόμα σημαντικότερο θεωρούμε την εξύψωση του ηθικού όλων των Ελλήνων πολιτών διότι θα δούν επιτέλους κάτι χειροπιαστό που θα συμμετέχουν και οι ίδιοι. Κάτι που θα βοηθήσει την ενεργοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού με δυναμισμό και θα έχει τελικό στόχο.


Διακρίνουμε δύο παράλληλους πυλώνες στο εν λόγω σχέδιο και μία βασική προυπόθεση.


Α’/. Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει την συλλογή όλων των επιστημονικών συγγραμμάτων, μελετών και εκπονηθέντων στο παρελθόν σχεδίων αναφορικά με τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της Ελλάδος κατά την τελευταία εκατονταετία. Ως πόροι θεωρούνται τα πάντα που μπορούν να προσφέρουν εργασία με παράλληλη παραγωγή προϊόντων ή έργου. Όπως ενεργειακά αποθέματα πάσης φύσεως με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, τα ορυκτά, τα αδρανή υλικά, ο τουρισμός με θεματικό περιεχόμενο όπως αρχαιολογικός – θρησκευτικός – λαογραφικός – οικολογικός - θεραπευτικός – αθλητικός και πολλά άλλα, η γεωθερμία, οι παραδοσιακές καλλιέργειες, η παραγωγή ζωοτροφών, η κτηνοτροφία, η βιομηχανία τροφίμων, η βιομηχανία συσκευασιών, η μεταποιητική βιομηχανία, η βαριά βιομηχανία, οι κατασκευές πάσης φύσεως, τα συνθετικά υλικά, η υλοποίηση των εφευρεσιτεχνιών με πρακτικό αντίκρισμα, οι οικολογικής φύσεως αναπτυξιακές υποδομές σε όλη την κλίμακα του σχεδίου μας, οι νέες τεχνολογίες και πολλά άλλα.

Β’/. Ο δεύτερος πυλώνας περιέχει το πρακτικό σκέλος της υλοποίησης με στόχο την δημιουργία νέων επιχειρήσεων αξιοποίησης όσων πόρων δεν έχουν αξιοποιηθεί ήδη καθώς και την παράλληλη βελτίωση της απόδοσης των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως συνθέσεως του μετοχικού τους κεφαλαίου. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την κατάλληλη ενεργοποίηση των περιφερειακών και των δημοτικών τοπικών υπηρεσιών κατά τόπους και εν συνόλω  Ως κυρίαρχος σκοπός θεσπίζεται η δυνατότητα της αυτάρκειας τροφίμων και βασικής ανάγκης αγαθών για τα 11.000.000 των Ελλήνων πολιτών καθώς και των πολλών εκατομυρίων τουριστών που την επισκέπτονται ετησίως. Ως δευτερεύον σκοπός παράλληλος και εξ ίσου σημαντικός θεσπίζεται η εξαγωγική δραστηριότητα στους τομείς που μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον.


Η βασική προϋπόθεση έχει να κάνει με την άμεση και τάχιστη αλλαγή των νομοθεσιών που θα διαπιστώνεται στην πράξη ότι ακυρώνουν την οποιαδήποτε εφαρμογή που θα προκύπτει από τους προηγούμενους δύο πυλώνες.

Δηλαδή εκείνων των υφιστάμενων νομοθεσιών, ή προεδρικών διαταγμάτων, ή υπουργικών αποφάσεων που θα απαγορεύουν την υλοποίηση ή θα καθυστερούν αναίτια, ή γραφειοκρατικά την εφαρμογή των επιχειρηματικών σχεδίων που θα έχουν εν τω μεταξύ εκπονηθεί.  Το πρώτο νομοθέτημα που θα έλθει προς ψήφιση θα αναφέρεται στην λειτουργία της «ομάδας εθνικής σωτηρίας» με αποκλειστικά αναπτυξιακό έργο.

Επίσης αναθεώρηση όσων νομοθεσιών επιτρέπουν την λειτουργία μονοπωλείων ή αυτών που με τεχνητό τρόπο ανεβάζουν την τιμή των τελικών προϊόντων. Η αυστηρότητα σε όσους παρανομούν σε παρόμοια θέματα ή συμπράττουν εκ προθέσεως θα εξαντλείται και θα φθάνει ως την στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων και την δημόσια διαπόμπευσή τους. Σε περίπτωση που οι παρανομούντες στα θέματα των μονοπωλείων είναι διεθνείς εταιρείες θα ζητείται η δικαστική συνδρομή της χώρας που εδρεύει η μητρική εταιρεία και ταυτόχρονα θα εξαντλείται ότι νομικό ωφέλιμο έρεισμα προκύπτει από την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επικεφαλής μεταξύ ίσων προτείνεται εθελοντική ομάδα νομικών βουλευτών από όλες τις πτέρυγες του κοινοβουλίου με την προϋπόθεση ότι δεν συμμετέχουν στην ομάδα του Α’ πυλώνα των επιστημόνων βουλευτών που αναλύεται κάτωθι.

Η υλοποίηση αυτής της βασικής προϋπόθεσης επιβάλλεται να γίνει με την συνεργασία των ενώσεων του δικαστικού σώματος και ιδιαιτέρως των εν συντάξει που διαθέτουν τον χρόνο και την εμπειρία. Άλλωστε όλη η προσπάθεια οφείλει να είναι εθελοντική και χωρίς οποιοδήποτε κόστος.
Την τελική ευθύνη θα φέρει η όποια κυβέρνηση, η οποία καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και φυσικά το προεδρείο της βουλής, καθώς και κάθε ένας βουλευτής ξεχωριστά. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι όλες οι συνεδριάσεις του κοινοβουλίου οφείλουν να μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο από το κανάλι της Βουλής και στο διαδίκτυο και όλοι θα γνωρίζουν ποιός ψήφισε υπέρ ή κατά της πατρίδος. Όλα τα επίμαχα νομοσχέδια που θα αλλάζουν τον χάρτη της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής με μέριμνα όλων των κομμάτων ανεξαιρέτως θα περνούν από ονομαστική ψηφοφορία.

Όλα τα κόμματα έχουν το κίνητρο της αύξησης των θέσεων εργασίας που στοχεύει όλο το εγχείρημα και αποτελεί και την πάγια θέση τους. Το δικαίωμα στην εργασία είναι θεσμικό και απαράγραπτο.

Επανερχόμαστε στο θέμα της βασικής προϋπόθεσης και της απαραίτητης συνδρομής του δικαστικού σώματος με την ευρεία του έννοια. Η ποσότητα των νομοθετημάτων που χρειάζονται τάχιστη τροποποίηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και χρειάζεται οπωσδήποτε η βοήθεια νομικών που έχουν και γνώση. Η εθελοντική προσέλευση από όλο το φάσμα των ενώσεων των νομικών είναι ευπρόσδεκτη.
Το διαφορετικό του συνολικού αυτού εγχειρήματος στηρίζεται στην ταχύτητα, κάτι για το οποίο δεν φημίζεται το δικαστικό σώμα ως σήμερα. Στόχος μας είναι να αλλάξει αυτό, η αντίληψη που υπάρχει και όλοι οφείλουμε να βοηθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Κυρίως όμως οι νομικοί μας και το δικαστικό σώμα εν συνόλω.

Βέβαια το ποιά νομοθετήματα θέλουν τροποποίηση θα προτείνει μια άλλη ομάδα που θα συμμετέχει στο πρακτικό σκέλος του Β’ πυλώνα της υλοποίησης του πρακτικού σκέλους. Η ομάδα αυτή περιγράφεται στο οικείο σημείο του σχεδίου ως «ομάδα εθνικής σωτηρίας».

Τα βασικά χαρακτηριστικά της «ομάδας εθνικής σωτηρίας» είναι η επιτυχία στην πράξη στην πραγματική οικονομία και απευθύνεται σε Έλληνες της διασποράς που έχουν διαπρέψει επιχειρηματικά, σε Έλληνες αυτοδημιούργητους επιχειρηματίες και φυσικά στους δέκα πρώτους με βάση τα στοιχεία φορολογούμενους κατά περισσότερο Έλληνες πολίτες. Σημαίνοντα λόγο έχουν οι εθελοντικά προσφερόμενοι εφοπλιστές και οι διεθνείς Έλληνες επιχειρηματίες υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω.

Σε δεύτερο χρονικό στάδιο και λίγο μετά την έναρξη της λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων θα ακολουθήσει η αναμόρφωση της εργασιακής νομοθεσίας με βάση τις εισηγήσεις των όλων των κομμάτων στο βαθμό που έχουν αντικειμενικές προτάσεις. Προς άρση των αδικιών που προέκυψαν εξ αιτίας της εφαρμογής του μνημονίου από την κυβέρνηση.


Αναφορικά με τον Α’ πυλώνα και την συλλογή των επιστημονικών καταγραφών σχετικά με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές πάσης φύσεως του σύγχρονου Ελληνικού κράτους έχουμε να προτείνουμε τα εξής:

1) Την συγκρότηση μιας επιστημονικής ομάδας βουλευτών από όλο το επιστημονικό φάσμα από όλα τα κόμματα και παράλληλα με την εθελοντική συμμετοχή εξωκοινοβουλευτικών καθηγητών, πρυτάνεων, ακαδημαϊκών της Ακαδημίας Αθηνών καθώς και ανεξάρτητων εθελοντών επιστημόνων. Αυτή η διευρυμένη ομάδα των ειδικών επιστημόνων οφείλει να συγκεντρώσει ότι σχετικό έχει παραχθεί από οποιοδήποτε ίδρυμα, ή ιδιώτη, αναφορικά με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας μας τα τελευταία εκατό έτη. Επιμένουμε στο εύρος αυτό του χρόνου διότι κατά τον μεσοπόλεμο αναπτύχθηκε μια σημαντική βιβλιογραφία σχετικά με αυτά και είναι αξιοπερίεργο πως όλα αυτά τα συγγράμματα καταχωνιάστηκαν και πώς εξαφανίστηκαν κυριολεκτικά οι συγγραφείς τους σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις είχαμε και εκτελέσεις όπως αυτή του Μπάτση στην δίκη Μπελογιάννη, με αποτέλεσμα την καταστροφή όλων των εκδοθέντων βιβλίων του εν λόγω επιστήμονα με αντικείμενο ακριβώς αυτό που μας ενδιαφέρει και τώρα.

2) Ο χρόνος που οφείλει αυτή η διευρυμένη ομάδα των ειδικών επιστημόνων από τους υφιστάμενους βουλευτές, ακαδημαϊκούς και λοιπούς εθελοντές επιστήμονες να συγκεντρώσει όλο το υλικό δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η προσπάθεια ομοιάζει με την απελευθέρωση του γένους από τον οικονομικό κατακτητή και οφείλει να είναι άμεση, εναργής, ατελεύτητη και ορμητική. Δεν χωρούν οι μικρόνοες και η συστράτευση αυτή οφείλει να είναι παλλαϊκή.

3) Ολόκληρο το υλικό θα ψηφιοποιηθεί παράλληλα και επίσης εντός ενός μηνός θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο έτσι ώστε κανείς πλέον να μην μπορεί να ισχυρισθεί ότι είμαστε μια φτωχή χώρα. Να περάσει στο υποσυνείδητο των Ελλήνων ότι έχουν την δυνατότητα να μην εξαρτώνται από τις εισαγωγές τροφίμων και άλλων βασικών ειδών. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης θα μεταδίδουν καθημερινά σε ειδικές εκπομπές τα στοιχεία. Έτσι θα αναγκαστούν να κάνουν το ίδιο και τα ιδιωτικά μέσα λόγω της τηλεθέασης.

4) Αυτή η εργασία της διευρυμένης ομάδας των ειδικών επιστημόνων θα λειτουργήσει ως συμβουλευτικό όργανο και ως ομάδα επιπρόσθετης τεκμηρίωσης σε όλη την εργασία που θα είναι το αντικείμενο του Δεύτερου πυλώνα που αναφέρθηκε προηγουμένως. Αυτή η εργασία της διευρυμένης ομάδας των ειδικών επιστημόνων θα αποτελέσει ένα μνημειώδες έργο που θα μείνει στην Ελληνική Ιστορία ως παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενεές. Θα αποτελέσει την απαρχή της οικονομικής απεξαρτήσεως της χώρας μας από τα ξένα οικονομικά λόμπυ και την ουσιαστική δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για όλους.

5) Αξιοπρόσεκτο σημείο του σχεδίου είναι η συμμετοχή όλου του Ελληνικού λαού διότι η βάση της διευρυμένης ομάδας των ειδικών επιστημόνων προέρχεται από τους εκλεγμένους βουλευτές όλων των κομμάτων. Κριτήριο για την συμμετοχή είναι η επιστημονική ιδιότητα και όχι η οποιασδήποτε μορφής ποσόστωση σύμφωνα με την δύναμη των κομμάτων.  Επίσης η διευρυμένη ομάδα ειδικών επιστημόνων δεν εμπίπτει στον κανονισμό της βουλής διότι θα συμμετέχουν και πλείστοι ανεξάρτητοι επιστήμονες.

6) Η συμμετοχή απάντων οφείλει να είναι εθελοντική τουλάχιστον για το διάστημα αυτού του μήνα που θα γίνει η συλλογή των στοιχείων.

7) Στην συνέχεια θα συγκροτηθεί μια ολιγομελής ομάδα που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα ειδικούς επιστήμονες με εποπτικό και συμβουλευτικό ρόλο στο σύνολο του εγχειρήματος διασώσεως της χώρας. Αυτοί οι δώδεκα θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της διευρυμένης ομάδα ειδικών επιστημόνων μετά το πέρας του πρώτου μήνα και τα κριτήρια θα είναι αυστηρά η αντιπροσώπευση όλων των επιστημών και μέθοδος η κλήρωσις.

8) Για όλες τις συνεδριάσεις και ως έδρα προτείνεται να χρησιμοποιηθεί χώρος εντός του μεγάρου του κοινοβουλίου για πρακτικούς, επιχειρησιακούς και οικονομικούς λόγους. Η εργασία ψηφιοποίησης μπορεί να γίνει από το υφιστάμενο προσωπικό της βουλής εντός του μεγάρου του κοινοβουλίου με την ενίσχυση εξειδικευμένων στη νέα τεχνολογία αποσπασθέντων δημοσίων υπαλλήλων που σαφώς πλεονάζουν σε διάφορες υπηρεσίες. Στόχος μας είναι το μηδενικό επιπλέον κόστος σε οποιοδήποτε επίπεδο.

9) Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα δοθούν μετά την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στα ανώτατα, ανώτερα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα πανεπιστήμια για εργασίες των φοιτητών και για μεταπτυχιακές διατριβές. Έτσι θα μπολιαστεί το νέο επιστημονικό δυναμικό της χώρας με τις δυνατότητες της πραγματικής οικονομίας, θα κατανοήσει ο αυριανός επιστήμονας τον πλούτο της χώρας του. Θα θέλει ο νέος επιστήμονας, ή τεχνικός να μείνει στον τόπο του και τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα θα μπορούν πλέον να αναβαθμιστούν σύμφωνα με τις διεθνείς μεθόδους βαθμολογήσεων. Θα αλλάξει γνώμη ο νέος επιστήμονας και θα αναθεωρήσει πολλά από αυτά που νόμιζε ως τώρα. Άλλωστε η λέξη νομίζω δεν αρμόζει σε επιστήμονες διότι δεν είναι συγκεκριμένη, καθ’ ότι η επιστήμη έχει το πείραμα και την μετρήσιμη παρατήρηση των φυσικών φαινομένων ως τεκμηρίωση των πορισμάτων της. Το αποτέλεσμα στην παιδεία θα είναι πολλαπλασιαστικό προϊόντος του χρόνου και καταλυτικό εις βάθος. Διότι προτείνεται πέραν των άλλων και η άμεση συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας για την διδασκαλία των «δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του πολίτου της δημοκρατίας».

10) Η λογική οφείλει να πρυτανεύση και να ισοσκελίσει το έλλειμμα που υπάρχει έναντι της καλλιέργειας υπέρμετρα του συναισθήματος κάτι που εσκεμμένα έχει επικρατήσει τα τελευταία πολλά έτη και στην Ελλάδα. Η ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών εννοιών προάγει τον πολιτισμό, όπως μας διδάσκουν και οι πρόγονοί μας αλλά και οι σύγχρονες έρευνες.

Αναφορικά με τον Β’πυλώνα. Ο δεύτερος πυλώνας περιέχει το πρακτικό σκέλος της υλοποίησης με την κατάλληλη ενεργοποίηση των περιφερειακών, των δημοτικών τοπικών υπηρεσιών κατά τόπους και εν συνόλω. Με στόχο την δημιουργία νέων επιχειρήσεων αξιοποίησης των φυσικών πόρων και των πολιτιστικών αξιοθέατων ή των περιβαλλοντικά καλαίσθητων περιοχών της Ελλάδος.

Η εκμετάλλευση όλων όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω όπως τα ενεργειακά αποθέματα πάσης φύσεως με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, τα ορυκτά, τα αδρανή υλικά, ο τουρισμός με θεματικό περιεχόμενο όπως αρχαιολογικός – θρησκευτικός – λαογραφικός – οικολογικός - θεραπευτικός – αθλητικός και πολλά άλλα, η γεωθερμία, οι παραδοσιακές καλλιέργειες, η παραγωγή ζωοτροφών, η κτηνοτροφία, η βιομηχανία τροφίμων, η βιομηχανία συσκευασιών, η μεταποιητική βιομηχανία, η βαριά βιομηχανία, οι κατασκευές πάσης φύσεως, τα συνθετικά υλικά, η υλοποίηση των εφευρεσιτεχνιών με πρακτικό αντίκρισμα, οι οικολογικής φύσεως αναπτυξιακές υποδομές σε όλη την κλίμακα του σχεδίου μας, οι νέες τεχνολογίες και πολλά άλλα.

1) Υποχρέωση όλων των περιφερειαρχών της χώρας να καταγράψουν αρμοδίως με κατάλληλη τάχιστη ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων υπηρεσιών που διαθέτουν συνεπικουρούμενες και από τους ειδικούς επιστήμονες ή και από τους απλούς υπαλλήλους των δήμων όλης της Ελλάδος, όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των περιοχών τους. Όλα αυτά οφείλουν να τα καταθέσουν εγγράφως εντός 25 εργασίμων ημερών. Επαναλαμβάνουμε ότι η προσπάθεια ομοιάζει με την απελευθέρωση του γένους από τον οικονομικό κατακτητή και οφείλει να είναι άμεση, εναργής ατελεύτητη και ορμητική. Δεν χωρούν οι μικρόνοες και η συστράτευση αυτή είναι παλλαϊκή.

2) Ως πλουτοπαραγωγικές πηγές μπορούν να συμπεριληφθούν τα πάντα που μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά κατά την γνώμη των πολιτών της κάθε περιοχής δια μέσου των δημοτικών υπηρεσιών και των ειδικών επιστημόνων ή των απλών υπαλλήλων των περιφερειών. Αυτή η τοπική ενεργοποίηση μπορεί να φέρει στην επιφάνεια και πράγματα που δεν έχουν πιθανόν εντοπιστεί σε εθνικό ή διεθνές βιβλιογραφικό επίπεδο ως τώρα. Το κυριότερο όμως είναι η παλλαϊκή συμμετοχή στην ενεργοποίηση της ανάδειξης των πλουτοπαραγωγικών πόρων μέσα από την τοπική επιχειρηματικότητα.

3) Κατά αυτόν τον τρόπο προβλέπεται να επανέλθουν αρκετοί Έλληνες στα πάτρια εδάφη της καταγωγής τους εγκαταλείποντας τις μεγάλες πόλεις για να αξιοποιηθεί όλο αυτό το δυναμικό του δυνάμενου να παραχθεί έργου. Ας μην μας διαφεύγει ότι υπάρχουν αντικείμενα αξιοποίησης που ελάχιστοι ως τώρα έδωσαν σημασία και χάνονται ανεκμετάλλευτα.  Επίσης να μην διαφεύγει της προσοχής μας ότι πολλά που γίνονται ορθά σε κάποια περιοχή τα αγνοούν σε άλλες περιφέρειες της χώρας και με την ανταλλαγή των πληροφοριών που θα προκύψει αλλά και την ψηφιοποίηση των δεδομένων θα μπορέσουν να γίνουν κτήμων όλων.

4) Ως χαρακτηριστικό παρόμοιο παράδειγμα αναφέρουμε την περίπτωση της ανάπτυξης της Ανάβρας Μαγνησίας. Μιας περιοχής που διπλασίασε τους μόνιμους κατοίκους και πέτυχε μέσο εισόδημα τα 50.000€ ετησίως για κάθε οικογένεια σε μια ορεινή και άγονη θεωρητικά τοποθεσία. Μια περιοχή που απέκτησε μεγάλη δημοτική ανεμογεννήτρια, πρότυπα τυροκομεία, σφαγεία και συσκευαστήρια τροφίμων, αλλά και περιβαλλοντικό πάρκο με διάφορα είδη της πανίδας και της χλωρίδας μαζί με μουσείο φυσικής ιστορίας.

5) Πολλά από τα ζητούμενα πιθανόν να είναι ήδη γνωστά στις περιφέρειες ή στους δήμους αλλά λείπει έως τώρα η πολιτική βούληση και ο συντονισμός. Λείπει επίσης συνήθως η επιχειρηματική παρουσία ως επενδυτική προσπάθεια αλλά κυρίως το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την ανάπτυξη και διευκολύνει τελικά την τοπική επιχειρηματικότητα.

6) Για παράδειγμα αναφέρουμε την νομική ανεπάρκεια της Ελλάδος στο θέμα της έρευνας και κυρίως της εξόρυξης των υδρογονανθράκων. Όταν πανευρωπαϊκά μόνον τέσσερεις χώρες δεν ψάχνουν για πετρέλαιο, η Βοσνία, η Σερβία, η Μολδαβία και η Ελλάς! Να θυμίσουμε εδώ την απίστευτη καθυστέρηση με την οποία προσήλθαν προς ψήφιση τα κατά καιρούς συναφή νομοσχέδια καθώς και την δυνατότητα δημοσίων εσόδων χωρίς την παραμικρή κρατική δαπάνη. Καθ’ ότι η διεθνής πρακτική της συνεκμετάλλευσης πετρελαιοφόρων κοιτασμάτων είναι της τάξης του 50% τουλάχιστον συμμετοχής του εκάστοτε δημοσίου χωρίς μάλιστα συμμετοχή σε δαπάνες έρευνας και εξόρυξης.  Επίσης να θυμίσουμε την σύλληψη Έλληνα επιχειρηματία περί τα τέλη της δεκαετίας του ’70 επί υπουργού βιομηχανίας Μιλτιάδη Έβερτ με κατηγορία "το κατ’ εξακολούθησιν έγκλημα της εξόρυξης αργού πετρελαίου". Το όνομα αυτού είναι Σωτήριος Σοφιανόπουλος και η τοποθεσία της εξόρυξης το Κερί της Ζακύνθου. Στο διαδίκτυο υπάρχουν ευτυχώς όλα τα ντοκουμέντα με φωτογραφικό υλικό και μάλιστα με διακεκριμένους σημερινούς μεγαλοδημοσιογράφους και εκδότες παρόντες.

7) Όλα λοιπόν τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν με την ευθύνη των περιφερειαρχών θα κοινοποιηθούν στην «ομάδα εθνικής σωτηρίας» παράλληλα με το καθ΄υλην αρμόδιο υπουργείο της κεντρικής διοίκησης. Στην ομάδα αυτή η οποία αναφέρεται στο εκάστοτε προεδρείο του κοινοβουλίου και η νομική της υπόσταση θα κατοχυρωθεί από το πρώτο νομοσχέδιο που οφείλει να υλοποιηθεί έμπρακτα από την πλειοψηφία του πολιτικού φάσματος των κοινοβουλευτικών  κομμάτων εντός είκοσι ημερών και από το νομικό συμβούλιο του κράτους εντός πέντε ημερών.  Θα συμμετέχουν εθελοντικά βουλευτές νυν ή πρώην που έχουν όμως αποδεδειγμένα αναπτύξει πετυχημένη επιχειρηματική δράση χωρίς σημαντική (έως 20% το πολύ) συμμετοχή σε δημόσια έργα, ή παροχή υπηρεσιών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα π.χ. ΔΕΚΟ και εταιρείες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τεκμηρίωση των εθελοντών βουλευτών οφείλει να στηρίζεται σε πραγματικά παραστατικά και θα διασταυρώνονται από την ΓΓΠΣ του υπουργείου οικονομικών. Αντίστοιχη προϋπόθεση νομικού κολλήματος για την συμμετοχή σε δημόσια έργα κλπ όπως ανωτέρω θα υπάρχει και στους εθελοντές Έλληνες επιχειρηματίες άνω των 40 ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην «ομάδα εθνικής σωτηρίας» με ίδια ακριβώς αντιμετώπιση ως προς την τεκμηρίωση ή μη, της συμμετοχής τους σε δημόσια έργα κλπ.  Σημαίνοντα λόγο καλούνται να έχουν εθελοντικά και οι Έλληνες της διασποράς που έχουν διαπρέψει επιχειρηματικά και φυσικά δικαιωματικά οι δέκα πρώτοι φορολογούμενοι κατά περισσότερο Έλληνες πολίτες ως φυσικά πρόσωπα. Σημαίνοντα λόγο πρέπει να έχουν οι εθελοντικά προσφερόμενοι εφοπλιστές και οι διεθνείς Έλληνες επιχειρηματίες που δεν είναι υπόδικοι, ή καταδικαστεί σε κανένα μέρος του πλανήτη. Επίσης μπορούν εθελοντικά να συμμετέχουν και διακεκριμένοι επιστήμονες του οικονομικού χώρου αλλά και συναφών επιστημών με την επιχειρηματικότητα.

8) Όπως είναι προφανές η προσπάθεια επιβάλλεται να στηριχθεί από όσους έχουν την εμπειρία της επιτυχημένης επιχειρηματικότητας και η λειτουργία αυτής της «ομάδας εθνικής σωτηρίας» μπορεί θεσμικά να λειτουργεί εσαεί.  Άλλωστε η λογική επιτάσσει με βάση τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία της χώρας μας να "ακούσουμε" τους επιτυχημένους διότι οι εκλεγέντες έως τώρα απέτυχαν. Τουλάχιστον τα τελευταία πολλά έτη παρακολουθώντας τους οικονομικούς δείκτες παρατηρούμε ότι το εθνικό χρέος που παρέλαβαν οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις από το 1974 και εντεύθεν ήταν 700 εκ. Δολάρια και όλοι γνωρίζουν το δυσθεώρητο ύψος των εκατοντάδων δίς ευρώ που το έφθασαν έως σήμερα. Το πάρτυ ετελείωσε όπως ειπώθηκε μάλιστα από μέρους και εκείνων που συνέπραξαν στο οικονομικό έγκλημα κατά της πατρίδας τους.

9) Η «ομάδα εθνικής σωτηρίας» προτείνεται να εδρεύει στο υπουργείο ανάπτυξης και παράλληλα όλα τα στοιχεία θα είναι ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο, στο υπουργείο εθνικής οικονομίας και φυσικά στο προεδρείο της βουλής που αναφέρεται η «ομάδα εθνικής σωτηρίας». Οι συνεδριάσεις της ομάδος θα γίνονται κατά βάση απόγευμα και βράδυ για να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι επιχειρηματίες. Επίσης μπορεί να λειτουργούν και τμηματικά με ηλεκτρονικές συνδιασκέψεις από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Άλλωστε τα θέματα της ανάπτυξης είναι κοινότυπα παγκοσμίως και δεν υπάρχει θέμα απορρήτου. Στα ενεργειακά θέματα και τυχόν άλλα υψίστου εθνικού συμφέροντος θα τηρείται ειδικό πρωτόκολλο ασφαλείας.

10) Ένα από τα πρώτα θέματα που θα εξετασθούν είναι η πρωτογενής ανάπτυξη παραδοσιακών καλλιεργειών με τρόπο ώστε η τοπικές κοινωνίες να εξασφαλίζουν ένα σημαντικό μέρος από τα τρόφιμά τους χωρίς να απαιτούνται μεσάζοντες, μεταφορικά και αλλεπάλληλες μεταπωλήσεις που αυξάνουν το κόστος του γνωστού καλαθιού της νοικοκυράς. Μάλιστα θα πρέπει να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός για την τοπική παραγωγή και κατ’ επέκταση τροφοδοσία τροφίμων σε περιόδους τουριστικής αιχμής. Για παράδειγμα σε νησιωτικές περιοχές που είναι αδύνατον η τοπική παραγωγή να καλύψει την ζήτηση συγκεκριμένων περιόδων η σχετική μελέτη θα προβλέπει τον πλησιέστερο τόπο παραγωγής έτσι ώστε να αυξηθεί η εμπορικότητα μεταξύ των περιφερειών.

11) Το ουσιαστικό έργο της «ομάδας εθνικής σωτηρίας» είναι να εκπονήσει τα επιχειρηματικά σχέδια σε κάθε περιοχή της χώρας σύμφωνα με τα δεδομένα των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Ως βάση δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί η εργασία των περιφερειαρχών η οποία προηγουμένως θα έχει εμπλουτισθεί με τα στοιχεία που θα συλλέξει η ομάδα του Α’ πυλώνα.

12) Οι νέες επιχειρήσεις που θα προκύψουν για να εκκινήσουν θα χρηματοδοτηθούν από μια νέα τράπεζα με καταστατικό αποκλειστικά αναπτυξιακό και με αναφορά στην πραγματική οικονομία. Ως βασική προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο αποκλεισμός της συμμετοχής κεφαλαίων με άγνωστη προέλευση και αποφυγή των διεθνών εξαρτήσεων. Τα κεφάλαια του ιδρυτικού μετοχικού κεφαλαίου της νέας αυτής τράπεζας θα προκύψουν από την συμμετοχή εύπορων Ελλήνων και Ελλήνων διεθνών επιχειρηματιών καθώς και από αξιοποίηση τμήματος της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου χωρίς να επηρεάζεται η εθνική κυριαρχία και η ασφάλεια της Ελλάδος. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στις εισηγήσεις της «ομάδας εθνικής σωτηρίας» περιλαμβάνονται και όλες οι νομοθετικές αλλαγές που εξαλείφουν το ανελέητο κυνήγι της επιχειρηματικότητας. Έτσι ώστε να υπάρξουν τα κίνητρα για την επένδυση στην επιχειρηματικότητα και τον επαναπατρισμό κεφαλαίων. Η νέα αναπτυξιακή τράπεζα θα στελεχωθεί από το πλεονάζων προσωπικό των τραπεζών και θα στεγάζεται αποκλειστικά σε κτήρια που ανήκουν στο Δημόσιο χωρίς να ακολουθηθεί η πάγια ακολουθούμενη χλιδή των τραπεζικών καταστημάτων. Το ασφαλέστερο από πλευράς υποδομών και ασφαλείας θα ήταν να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενα τραπεζικά καταστήματα κρατικών τραπεζών που λόγω συρρικνώσεων θα έκλειναν.

13) Αρχικά μπορούν να ιδρυθούν επιχειρήσεις με ευρεία σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου από τοπικούς επιχειρηματίες, απλούς πολίτες που επιθυμούν μια μικρή συμμετοχή ως ασφαλέστερη επένδυση στο σημερινό άκρως επισφαλές διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Καθώς και μεγαλύτεροι Έλληνες επενδυτές με επιτρεπόμενη ακόμα και την συμμετοχή τους στην «ομάδα εθνικής σωτηρίας».

14) Βέβαια θα υποστηριχθούν τα μέγιστα οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που ήδη αξιοποιούν τις διάφορες τοπικές πλουτοπαραγωγικές πηγές. Αυτό μπορεί να γίνει με τις νομικές επωφελείς ρυθμίσεις που θα γίνονται παράλληλα και με αποφυγή δημιουργίας μεγάλων ανταγωνιστών σε τοπικό επίπεδο. Αντίθετα θα ευνοηθεί η ανάπτυξη επιχειρήσεων με παράλληλη και συμπληρωματική δράση ως προς τα προϊόντα.

15) Για τις επιχειρηματικές επενδύσεις ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας και κυρίως της μεγάλης ή της βαριάς βιομηχανίας δεν θα αποκλείεται φυσικά η συμμετοχή και ξένων κεφαλαίων. Στην νέα Τράπεζα θα αποφευχθεί παρόμοια επισφαλής συμμετοχή.

16) Σημαντική μέριμνα θα δοθεί στην ανάπτυξη των τοπικών προϊόντων και στην αξιοποίηση των περιοχών φυσικού κάλους. Η περιβαλλοντική προστασία είναι πρωταρχικής σημασίας και η εποικοδομητική συμμετοχή των περιβαλλοντικών οργανώσεων κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη. Βέβαια χωρίς παραλογισμούς και με γνώμονα τον συγκερασμό του εθνικού οικονομικού συμφέροντος και της οικολογικά ορθής ανάπλασης και προστασίας του περιβάλλοντος.

17) Η «ομάδα εθνικής σωτηρίας» μετά την πάροδο του ενός μηνός θα χωριστεί στις υποομάδες των περιφερειών οι οποίες θα αναλάβουν την τοπική ανάπτυξη των σχεδίων. Με την επιτόπου συνεργασία των περιφερειαρχών που θα διευκολύνουν την κάθε υποομάδα σε οτιδήποτε χρειάζεται.

18) Υπάρχουν εκατοντάδες λεπτομέρειες οργανωτικού και τεχνικού χαρακτήρα που δεν παρατίθενται σε αυτό το εντελώς συνοπτικό πόνημα.

Επίσης υιοθετούμε τις προτάσεις της European League of Geneva αναφορικά με την λύση του προβλήματος αλλά σε δεύτερο στάδιο μετά την πάροδο ολίγων εβδομάδων από την έναρξη υλοποιήσεως του σχεδίου επαναφοράς εις την νομιμότητα υπέρ του συνόλου των Ελλήνων και όχι υπέρ των ευνοούμενων ομάδων, συντεχνιών ή κομματικών φίλων.

H European League of Geneva, The Philhellenes of central Europe
                (Private Non Governmental Think Tanks)
Έχουν προτείνει

1ον Σύσταση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (από Δικαστικούς, Ακαδημαϊκούς, Καθηγητές) για να εξετάσει το ΑΠΕΧΘΕΣ ΧΡΕΟΣ από τον Δεκέμβριο του 1973: ΠΟΙΟΙ ΦΤΑΙΝΕ, ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ, ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ και τιμωρία των υπευθύνων για παραδειγματισμό για το μέλλον.

2ον Στάση πληρωμών για το τμήμα του χρέους που είναι ΑΠΕΧΘΕΣ (όπως έκανε ο Μεταξάς, ο Ισημερινός, η Αργεντινή).

3ον Σύσταση Νέου Συντάγματος  που θα απαλλάξει την χώρα από την εναλλαγή ανικάνων κομμάτων οικογενειοκρατίας με σύσταση κυβερνήσεων Εθνικής Ενότητος και με τακτικά δημοψηφίσματα κατά το πρότυπο της Ελβετίας με σταθερούς κανόνες οικονομικής πολιτικής για προσέλκυση ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ με σταθερό πρόγραμμα Εθνικής Παιδείας με μαθήματα Αγωγής Δημοκρατικών Πολιτών από το Δημοτικό.

4ον Επιδίωξη ισχυρών συμμαχιών με ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και άρση της υποτέλειας 2 αιώνων.
[Ένα παράδειγμα. Η ΙΚΒ, μεγάλη Γερμανική Τράπεζα είχε εκδώσει ομόλογα σε Ευρώ. Με την ανακοίνωση του subprime κραχ τον Ιούλιο 2007 (που της επέφερε ζημία 5 δις Ευρώ) έστειλε γράμμα στους κατόχους ομολόγων όπου ομολογεί αδυναμία πληρωμής των τόκων και προτείνει να τους δώσει το 11% του κεφαλαίου των με οριστική λήξη των υποχρεώσεών της ή να παραμείνει το χρέος χωρίς πληρωμή των τόκων, η οποία πληρωμή θα αρχίσει ίσως μετά το 2014 εάν και εφόσον η Τράπεζα επιτύχει να εξέλθει από την κρίση. Δείτε το παράδειγμα που έδωσε η Γερμανική Τράπεζα το 2007!»].


The European League of Geneva
Dr Nicolas Kaloy, Presιdent


Κανόνες μας είναι: α’) η παράθεση των επιστημονικών δεδομένων, β’) τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρονται στα οικονομικά και αναπτυξιακά θέματα, γ’) οι απόλυτοι αριθμοί σε όλες μας τις αναλύσεις και εφαρμογές και δ’) κυρίως η λογική των πραγμάτων.  Έτσι μόνον έχουμε μικρότερο κίνδυνο να είμαστε υποκειμενικοί άρα μπορούμε να είμαστε περισσότερο ωφέλιμοι στο κοινωνικό σύνολο.

Το διαφορετικό όλου του συνολικού αυτού εγχειρήματος, από άλλα πιθανά παρόμοια, στηρίζεται στην ταχύτητα καθώς και στην στοχευμένη κατάλληλη και παράλληλη ενεργοποίηση όλων μας σύμφωνα με το σχέδιο.

Όλο το προτεινόμενο σχέδιο θα επιτύχει εάν ανακοινωθεί στον Ελληνικό λαό σε εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο και ταυτόχρονα στο διεθνή ηλεκτρονικό ιστοχώρο.  Με την παρουσία όλων των πολιτικών ηγετών που εκ τεκμηρίου οφείλουν να έχουν ενστερνισθεί το "Αναπτυξιακό σχέδιο της νεοτέρας Ελλάδος" υπό το πρίσμα της βαθειάς οικονομικής κρίσης.

"Η ομάς"


ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 
Copyright © 2013 ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
|