ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΡ.2013 ΣΤ'.ΕΚΔ.

Ως σημαντικότερο θεωρούμε την εξύψωση του ηθικού όλων των Ελλήνων πολιτών διότι θα δούν επιτέλους κάτι χειροπιαστό που θα συμμετέχουν και οι ίδιοι.  Κάτι που θα βοηθήσει την ενεργοποίηση μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού με δυναμισμό και θα έχει τελικό στόχο.
 • Ως κυρίαρχος στόχος θεσπίζεται η δυνατότητα της αυτάρκειας τροφίμων και αγαθών για τα 11.000.000 των Ελλήνων πολιτών καθώς και των πολλών εκατομμυρίων τουριστών που την επισκέπτονται ετησίως.

 • Ως δευτερεύον στόχος παράλληλος και εξ ίσου σημαντικός θεσπίζεται η εξαγωγική δραστηριότητα στούς τομείς που μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον.


 • Διακρίνουμε δύο παράλληλους πυλώνες στο εν λόγω σχέδιο και μία βασική προϋπόθεση.

 • Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει την συλλογή όλων των επιστημονικών συγγραμμάτων, μελετών και εκπονηθέντων στο παρελθόν σχεδίων αναφορικά με τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της Ελλάδος κατά την τελευταία εκατονταετία.
·         Ολόκληρο το υλικό θα ψηφιοποιηθεί παράλληλα και επίσης εντός ενός μηνός θα αναρτηθεί στό διαδίκτυο έτσι ώστε κανείς πλέον να μην μπορεί να ισχυρισθεί ότι είμαστε μία φτωχή χώρα.  Να περάσει στό υποσυνείδητο των Ελλήνων ότι έχουν την δυνατότητα να μήν εξαρτώνται από τις εισαγωγές τροφίμων και άλλων βασικών ειδών.  Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης θα μεταδίδουν καθημερινά σε ειδικές εκπομπές τα στοιχεία.  Έτσι θα αναγκαστούν να κάνουν το ίδιο και τα ιδιωτικά μέσα λόγω της τηλεθέασης.
·         Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα δοθούν μετά την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στα ανώτατα, ανώτερα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα πανεπιστήμια για εργασίες των φοιτητών και για μεταπτυχικές διατριβές.  Έτσι θα μπολιαστεί το νέο επιστημονικό δυναμικό της χώρας με τις δυνατότητες της πραγματικής οικονομίας, θα κατανοήσει ο αυριανός επιστήμονας τον πλούτο της χώρας του.  Θα θέλει ο νέος επιστήμονας, ή τεχνικός να μείνει στον τόπο του

 • Ο δεύτερος πυλώνας περιέχει το πρακτικό σκέλος της υλοποίησης με την κατάλληλη ενεργοποίηση των περιφερειακών και τοπικών δημοτικών υπηρεσιών κατά τόπους και εν συνόλω.   Με στόχο την δημιουργία νέων επιχειρήσεων αξιοποίησης όσων πόρων δεν έχουν αξιοποιηθεί ήδη καθώς και των πολιτιστικών αξιοθέατων ή των περιβαλλοντικά καλαίσθητων περιοχών της Ελλάδος.

 • Υποχρέωση όλων των περιφερειαρχών της χώρας να καταγράψουν αρμοδίως με κατάλληλη τάχιστη ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων υπηρεσιών που διαθέτουν συνεπικουρούμενες και από τους ειδικούς επιστήμονες, τους απλούς υπαλλήλους των δήμων όλης της Ελλάδος ή και από απλούς πολίτες, όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των περιοχών τους.

 • Αυτή η τοπική ενεργοποίηση μπορεί να φέρει στην επιφάνεια και πράγματα που δεν έχουν πιθανόν εντοπιστεί σε εθνικό ή διεθνές βιβλιογραφικό επίπεδο έως τώρα.  Το κυριότερο όμως είναι η παλλαϊκή συμμετοχή στην ενεργοποίηση της ανάδειξης των πλουτοπαραγωγικών πόρων μέσα από την τοπική επιχειρηματικότητα.

 • Κατά αυτόν τον τρόπο προβλέπεται να επανέλθουν αρκετοί Έλληνες στα πάτρια εδάφη της καταγωγής τους εγκαταλείποντας τις μεγάλες πόλεις για να αξιοποιηθεί όλο αυτό το δυναμικό του δυνάμενου να παραχθεί έργου.  Ας μήν μας διαφεύγει ότι υπάρχουν αντικείμενα αξιοποίησης που ελάχιστοι ως τώρα έδωσαν σημασία και χάνονται ανεκμετάλλευτα.

 •  Όλα λοιπόν τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν με την ευθύνη των περιφερειαρχών θα κοινοποιηθούν στην «ομάδα εθνικής σωτηρίας» παράλληλα με το καθ΄ύλην αρμόδιο υπουργείο της κεντρικής διοίκησης.

·         Το ουσιαστικό έργο της «ομάδας εθνικής σωτηρίας» είναι να εκπονήσει τα επιχειρηματικά σχέδια σε κάθε περιοχή της χώρας σύμφωνα με τα δεδομένα των πλουτοπαραγωγικών πηγών.   Ως βάση δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί η εργασία των περιφερειαρχών η οποία προηγουμένως θα έχει εμπλουτισθεί με τα στοιχεία που θα συλλέξει η ομάδα του Α’ πυλώνα.

 • Όπως είναι προφανές η προσπάθεια επιβάλλεται να στηριχθεί από όσους έχουν την εμπειρία της επιτυχημένης επιχειρηματικότητας και η λειτουργία αυτής της «ομάδας εθνικής σωτηρίας» μπορεί θεσμικά να λειτουργεί εσαεί. 

 • εθελοντές Έλληνες επιχειρηματίες άνω των 40 ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην «ομάδα εθνικής σωτηρίας» με ίδια ακριβώς αντιμετώπιση ως πρός την τεκμηρίωση της μή συμμετοχής τους σε δημόσια έργα κλπ.  Σημαίνοντα λόγο καλούνται να έχουν εθελοντικά και οι Έλληνες της διασποράς που έχουν διαπρέψει επιχειρηματικά και φυσικά δικαιωματικά οι δέκα πρώτοι φορολογούμενοι κατά περισσότερο Έλληνες πολίτες ως φυσικά πρόσωπα.  που έχουν όμως αποδεδειγμένα αναπτύξει πετυχημένη επιχειρηματική  δράση χωρίς σημαντική (έως 20% το πολύ) συμμετοχή σε δημόσια έργα, ή παροχή υπηρεσιών σε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα π.χ. ΔΕΚΟ και εταιρείες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 •   Ένα από τα πρώτα θέματα που θα εξετασθούν είναι η πρωτογενής ανάπτυξη παραδοσιακών καλλιεργειών με τρόπο ώστε η τοπικές κοινωνίες να εξασφαλίζουν ένα σημαντικό μέρος από τα τρόφιμά τους χωρίς να απαιτούνται μεσάζοντες, μεταφορικά και αλλεπάλληλες μεταπωλήσεις

 • Οι νέες επιχειρήσεις που θα προκύψουν για να εκκινήσουν θα χρηματοδοτηθούν από μιά νέα τράπεζα με καταστατικό αποκλειστικά αναπτυξιακό και με αναφορά στην πραγματική οικονομία. 

 • Η «ομάδα εθνικής σωτηρίας» μετά την πάροδο ενός μηνός θα χωριστεί στίς υποομάδες των περιφερειών οι οποίες θα αναλάβουν την τοπική ανάπτυξη των σχεδίων.  Με την επί τόπου συνεργασία των περιφερειαρχών που θα διευκολύνουν την κάθε υποομάδα σε οτιδήποτε χρειάζεται.  Άλλωστε στην ουσία πρόκειται για ένα σχέδιο περιφερειακής αναπτύξεως


 • Η βασική προϋπόθεση έχει να κάνει με την άμεση και τάχιστη αλλαγή των νομοθεσιών που θα διαπιστώνεται στην πράξη ότι ακυρώνουν την οποιαδήποτε εφαρμογή που θα προκύπτει από τους προηγούμενους δύο πυλώνες.
 • Επίσης αναθεώρηση όσων νομοθεσιών επιτρέπουν την λειτουργία μονοπωλίων ή αυτών που με τεχνητό τρόπο ανεβάζουν την τιμή των τελικών προϊόντων.


·         Το διαφορετικό όλου του συνολικού αυτού εγχειρήματος στηρίζεται στην ταχύτητα καθώς και στην στοχευόμενη κατάλληλη και παράλληλη ενεργοποίηση όλων μας σύμφωνα με το σχέδιο.
 
Copyright © 2013 ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
|