Ένωσις των Ελλήνων

''Με απόφαση γενικής συνέλευσης και ύστερα από ψηφοφορία τον Σεπτέμβριο του 2015, η ΕτΕ ( Ένωσις των Ελλήνων) λόγω μονομερούς καταπάτησης του ''συμβολαίου τιμής'' από τον Πάνο Καμμένο, διέκοψε την πολιτική σύμπραξη με τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ως συνεργαζόμενο κίνημα.''
 
Copyright © 2013 ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
|